Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Szolgáltató Adatai

Szolgáltató neve: Shamiro Solutions Kft.

Székhelye: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. fszt. 1.

Adószáma: 26156754-2-11

Cégjegyzék száma: 11-09-025671

Nyilvántartó hatóság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2017/10/18

E-mail: info@shamiro.com

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-015594

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.

E-mail: unas@unas.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között. A szerződés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül.

2.2. Amennyiben a Felhasználó (ideértve mind a regisztrált, mind a regisztrációval nem rendelkező Felhasználót) belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, úgy egyidejűleg elfogadja e Szabályzatban foglaltakat, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a honlapján, így az valamennyi Felhasználó számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult, azonban a módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzétenni.

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. Szolgáltató vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. A szerződéskötés, a tájékoztatások és bárminemű ügyintézés nyelve a magyar.

2.7. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Regisztráció és vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

3.2. Felhasználó a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével tudja létrehozni felhasználói fiókját, melynek során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltató jogosult kétség esetén a Felhasználó által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

3.3. A Felhasználó a regisztrációt követően kiválaszthatja a kívánt terméket, a szállítási módot, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A regisztráció igénybevételével a Felhasználó esetleges későbbi vásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követően megrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti.

3.4. A hibás adatbevitelből, a hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, így a termék tényleges kinézete eltérhet a honlapon látottaktól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A rendelés menete

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. A termék kiválasztását követően a Felhasználó azt egy virtuális kosárba helyezi. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. A Kosár menüpontban a Felhasználó jogosult beváltani a Szolgáltató által a részére biztosított kuponokat, kuponkód megadásával. Az egyes kuponok által biztosított előnyök és kedvezmények a kupon megküldésekor közölt információkból ismerhetőek meg. A kuponok által biztosított kedvezmények főszabályként össze nem vonhatók, nem ruházhatóak át másra, egy megrendelés vonatkozásában egy kupon felhasználására van lehetőség, illetve akciós termékekre nem beváltható.

5.5. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „eltávolítás” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint a Felhasználó.

5.6. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

5.7. Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendel” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9. Felhasználó a megrendeléssel a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. Sérült – ugyanakkor felhasználó által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó nem megfelelő e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően 2 (két) munkanapon belül egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.13. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, az áraknál vagy a várható szállítás idejével kapcsolatban, úgy fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. Kifejezett elállási szándék hiányában a módosított feltételek elfogadottnak tekintendők.

5.14. Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Felhasználó egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést:

 • - ha a Felhasználó nem jogosult a megrendelés során általa érvényesített kedvezmény vagy kupon használatára;
 • - ha a Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Felhasználó bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • - ha a Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere – nem a Szolgáltatónak felróható okból – nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • - ha a Felhasználó nem valós adatokat ad meg, vagy nem adja meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

5.15. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes termékek, illetve termékcsoportok vonatkozásában meghatározza a megvásárolható maximális mennyiséget, mely a korlátozás ténye minden esetben feltüntetésre kerül a termék, illetve termékcsoport saját oldalán.

5.16. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webáruházban elérhető termékek körén, és azok árain bármikor módosítson. A készletinformációk tájékoztató jellegűek és a webáruház adatbázisának frissítési időpontjában fennálló állapotra vonatkoznak, így a raktárkészlet folyamatos, gyors változásai miatt a Szolgáltató azokat szavatolni nem tudja, egyes termékek esetében a termékoldal „készleten” lévő állapotot mutathat annak ellenére, hogy az adott termék már nem elérhető.

6. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a Felhasználó által meghatározott mennyiségű terméket becsomagolja, és az általa választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre szállítja, és ott a Felhasználó – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja. A küldemények kézbesítése, szállítása saját gépjárművel, futárszolgálattal vagy alvállalkozó bevonásával történik. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek kereskedelmi irodában történő személyes átvételére, illetve a rendelés kérhető bármelyik országos GLS csomagpontra is.

6.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben külföldi mobilszolgáltatóhoz tartozó telefonszámot ad meg a regisztráció, illetve a megrendelés során, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termék kiszállítását végző partnere a kiszállításról a Felhasználót SMS-ben nem értesíti, illetve a Felhasználóval nem veszi fel telefonon keresztül, közvetlenül a kapcsolatot a termék kiszállítását megelőzően. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a megrendelt termék kiszállítása a fenti okok bármelyike miatt meghiúsul.

6.3. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.4. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 8 (nyolc) nap. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kiemelt időszakokban a megnövekedett forgalomnak köszönhetően a webáruházban feltüntetett szállítási határidő néhány nappal meghosszabbodhat. Tekintettel arra, hogy a kiemelt időszakokban érvényesülő szállítási határidő eltér a Szolgáltató által alkalmazott szokásos szerződési gyakorlattól, így ilyen esetekben a Szolgáltató külön figyelemfelhívó tájékoztatást jelenít meg a webáruház felületére történő belépéskor.

6.5. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár megfizetése teljes egészében meg nem történik.

6.6. A fizetési módok közül a Felhasználó a megrendelés feladása során választhat.

 • Készpénzes fizetésre személyes átvétel esetén van lehetőség.
 • Az előre utalás választása esetén díjbekérőt küldünk, melyen megtalálhatóak a banki átutaláshoz szükséges információk.
 • Futárral történő kiszállításhoz választható az utánvétes fizetési mód, melynek díja a honlapon feltüntetésre kerül. Ilyen esetben készpénzes vagy bankkártyás fizetésre van lehetőség.
 • A PayPal fizetés esetén a fizetés a paypal rendszerén keresztül történik.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.7. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

6.8. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.9. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.10. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.11. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

6.12. A szállítási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb annak utolsó napján a megrendelt terméket a Szolgáltató a futárszolgálat vagy a szállítást végző alvállalkozó részére átadja.

6.13. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Felhasználónak bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni abban az esetben is, ha a Felhasználó neki felróható okból a megjelölt szállítási címen nem vette át a korábban általa megrendelt termékeket. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Felhasználó lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Felhasználó esetében, aki az általa megadott szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket, újabb megrendelést a Felhasználótól csak abban az esetben fogadjon el, ha a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató részére előre megfizeti, majd azokat -amennyiben a körülmények lehetővé teszik - személyesen átveszi. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a jelen pontban írt körülmények fennállása ellenére a Felhasználó az utánvétes fizetési módot választja soron következő megrendelésének leadásakor, úgy a Szolgáltató jogosult visszautasítani e megrendelés elfogadását.

Amennyiben a Felhasználó elmulasztotta átvenni rendelését, a kiszállítás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a Felhasználó az újabb megrendelésben szereplő termékek vételárát előre megfizesse és azokat - lehetőség szerint - személyesen átvegye. A kiszállítás felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről a Szolgáltató írásban is tájékoztatja a Felhasználót. Fő szabályként az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a Felhasználóra terheljük.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató fenti tájékoztatásának kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem, vagy csak részben egyenlíti ki lejárt tartozásának összegét, úgy a Szolgáltató jogosult törölni a megrendelést. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés kiszállításának meghiúsulásával és törlésével összefüggésben felmerült valamennyi indokolt költségét felszámítani és kiszámlázni a Felhasználó felé.

6.14. Személyes átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Felhasználót a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Felhasználó által megrendelt terméket a fenti tájékoztatásban szereplő teljesítési dátumtól számított nyolc (8) napig tartja rendelkezésre. Amennyiben a Felhasználó az általa megrendelt terméket nyolc (8) napon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a Szolgáltató a Felhasználót először telefonon hívja fel a megrendelés átvételére, majd ennek eredménytelensége esetén a Felhasználó részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről.

A megrendelt termék Felhasználó általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti a Felhasználó részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Felhasználó által írásban megadott bankszámlaszámra, a Felhasználó tájékoztatásának kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg a Felhasználó a vételár visszautalásához szükséges adatokat a Szolgáltató részére nem küldi meg.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság:

A Szolgáltató az elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt a webáruházban. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos műszaki tulajdonságokkal rendelkező termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy webáruházban forgalmazott termékek használata során tapasztalt jellemzőit több olyan körülmény is befolyásolhatja, melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása (pl. extrém hideg körülmények között használt ragasztószalag), és amely nem jelenti, hogy az adott termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas azokra a célokra, amelyekre más, azonos műszaki tulajdonságokkal rendelkező termékeket rendszerint használnak.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibás teljesítésének minősül, ha a termék a kiszállítás/teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak (kivéve, ha a felmerült hiba a szállítás következménye). A Felhasználó a hibás teljesítés esetén kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

 • A Felhasználó szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a javítás/csere várható időtartamáról.

A webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Felhasználó elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

 • Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a Szolgáltató kötelezettségének a fenti határidőben nem tud eleget tenni, a Felhasználó – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Ha a Felhasználó a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek egy részét illetően szünteti meg, úgy
  • a Felhasználónak - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az elállással érintett terméket; és
  • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az érintett termék megfizetett vételárát, amint a terméket átvette.
 • Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a Felhasználó a szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Felhasználótól nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.

A Felhasználó a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

7.2. Termékszavatosság

A Szolgáltató által a Felhasználónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk., valamint fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jótállás

8.1. A Szolgáltató által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint 1 (egy) éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a - 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árú - termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Jótállás esetében a fogyasztót a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

9. Elállás joga

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. (Fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje) A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. 

9.2. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt a szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

9.3. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Szolgáltató a fogyasztónak visszatéríteni az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az Szolgáltató a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

9.4. Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

9.5.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az Szolgáltató sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál.
10. Panaszkezelés

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a termékek átvételét követően a Felhasználónak bármilyen kifogása merülne fel, jogosult panasszal élni. A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A panasz beérkezését követően az abban foglaltakat a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

A szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A vásárló a fentieken túl jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári eljárás keretében.

Felhasználó és a Szolgáltató az esetleges jogvitákra nézve kikötik a Tatai Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Adatkezelési tájékoztató
Röviden, tömören

Csak a törvényeknek, rendszabályoknak megfelelően gyűjtünk és
kezelünk személyes adatokat
Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében.
Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag
hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról írásbeli
kérés esetén: info@superpack.hu
A személyes adatok törlését, illetve módosítását ezen a címen lehet
kérni: info@superpack.hu

Bevezetés

Shamiro Solutions Kft. 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. fszt. 1. (11
09 025671 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen
esetben a webshop/ használóval, a továbbiakban: felhasználó) az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján
arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha
a. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi
személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak
ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes
adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett
vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes
adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését
szabályozza:


https://superpack.hu

 

tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek
hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a
jogszabályi hivatkozást is.

 

Fogalom meghatározások

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) 4. cikk)

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok
megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében további információk felhasználása nélkül
többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot
nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon –
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes,
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett
genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat,
amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből
ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai
vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy
pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve
a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok
kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az
adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és
az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett
döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó
tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az
egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének
helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión
belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi
helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve
lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a
27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,
aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében
háruló kötelezettségek vonatkozásában;
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes
vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa
ellenőrzött vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely
tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy
közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő
továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek
megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet
a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján
érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett
felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti
hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c)
panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,
amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az
Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több
tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel
szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a
rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban vane
a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión
belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.
cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá
tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb
szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott
létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Az adatkezelés jogalapja

(2011. évi CXII. törvényaz
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.
§)

 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes
adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő
törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges
és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más
személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az
érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Az adatkezelés jogszerűsége

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 6. cikk

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által
feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

(AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 5. cikk

 

(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen,
és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a
89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal
össze nem egyeztet-hetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak
és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas
jelleg”).
(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Rendelkezésre bocsátandó információk

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a
webshop//weboldal működésénél a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Webshopnál:
• Megrendelő email címe
• Megrendelő neve
• Megrendelő számlacíme
• Megrendelő adószáma
• Kapcsolattartó neve
• Megrendelő telefonszáma
• Megrendelő szállítási címe

 

3. Az érintettek köre: A webshop/-on regisztrált valamennyi
felhasználó.

 

4. Az adatgyűjtés célja:
Webshopnál:
Email:
• Marketing
• robinson lista
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• webáruház üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• Adatbázis építés a cél
• tudományos kutatás a cél
• nem hivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• direkt marketing
• időszakos promóció
• nyereményjáték
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettség mérés a cél
• regisztráció a cél

 

Megrendelő (cég) neve:
• marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• webáruház üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• tudományos kutatás a cél
• nem hivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés
• ügyfélkapcsolat a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél
• kedvezmény adás a cél
• elégedettség mérés a cél
• regisztráció a cél

 

Megrendelő számlacíme:
• marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• webáruház üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• tudományos kutatás a cél
• nemhivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• regisztráció a cél

 

Megrendelő adószáma:
• marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• webáruház üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• tudományos kutatás a cél
• nemhivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• regisztráció a cél

 

Megrendelő kapcsolattartó személyének neve:
• Marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• webáruház üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• egészségügyön kívüli a cél
• tudományos kutatás a cél
• nemhivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• ügynöki tevékenység a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezmények a cél
• elégedettségmérés a cél

 

Megrendelő telefonszáma:
• marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• egészségügyön kívüli a cél
• tudományos kutatás a cél
• nemhivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• ügynöki tevékenység a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• regisztráció a cél

 

Megrendelő szállítási címe:
• marketing a cél
• Robinson lista a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• üzemeltetés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
• tudományos kutatás a cél
• nemhivatalos stat a cél
• kötelező adatkezelés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• ügynöki tevékenység a cél
• direkt marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• regisztráció a cél

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A
következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:
• E-mail cím
• webáruházban Megrendelő neve
• webáruházban Megrendelő számlacíme
• webáruházban Megrendelő adószáma
• webáruházban Megrendelő kapcsolattartója
• webáruházban Megrendelő telefonszáma
• szállítási cím

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon
tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton (2890 Tata, Pf. 236. címen),
• e-mail útján info@superpack.hu e-mail címen.

 

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.
§ (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak
a szükséges mértékben és ideig.

 

Az adatkezelés során igénybe vett tárelyszolgáltató (webáruház) adatai:
Név: UNAS Online Kft.
Cím: Sopron, Kőszegi út 14.
E-mail: unas@unas.hu
Telefonszám: +36-99/200-200
Az adatkezelés elérhetősége: https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)
2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell
lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie,
hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik,
használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb
módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes
adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az
átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével
összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és
egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik
különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés
céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további
tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes
adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a
tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és
tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt
a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról,
szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint
arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető
jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt
explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá
már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában
meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a
kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az
adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.
Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok
tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes
adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját
egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak
biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a
szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy
rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan
személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden
észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon
kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és
bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy
megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok
kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű
legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított - akár e
rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós
vagy tagállami jogban foglalt - alappal kell rendelkeznie, ideértve az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés
szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés
teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést
megelőzően megteendő lépéseket.

Adattovábbítás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján, meg kell határozni a weblap/ adattovábbítási
tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A
továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása
érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online
fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név,
számlázási cím, fizetendő összeg.

 

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást
kérő valamennyi érintett.

 

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz
szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
határideje: A házhozszállítás/online fizetés
lebonyolításáig tart.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye: A személyes adatokat a
következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával: Szolgáltató, adatkezelő.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online
fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes
adatainak mielőbbi törlését.

 

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó
hozzájárulása.

 

 

 

Külső cégnek átadott adatok - Közösségi média

Közösségi média
• Használok facebookot: superpack.hu
Facebook adatvédelmi:
https://www.facebook.com/privacy/explan
ation
• Használok youtube-t:
www.youtube.com/channel/UC8Bfh4FGGwJWCkA
DDf_j3vg/ Youtube adatvédelmi:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
• Használok google+-t:
myaccount.google.com/b/11506458365388
2538987/profile?hl=en Youtube
adatvédelmi:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/
adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése.

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fentebb
felsorolt közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.


3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált
a Facebook, Youtube, Google+, közösségi
oldalon(oldalakon), és lájkolta a weboldalt.


4. Az adatkezelés célja: A fentebb felsorolt közösségi
oldalakon, a webshop/ egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve lájkolása.


5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról a fentebb felsorolt közösségi
oldalak(ak) címén (címein) tájékozódhat az érintett.


6. Az adatkezelés a fentebb felsorolt közösségi
oldalak(ak)on valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és
módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak szabályozása
vonatkozik.


7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes
hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a fentebb
felsorolt közösségi oldalak(ak)on.

Külső csomagküldő

Átadott adatok a pontos kiszállítás céljából: postacím,
email, telefonszám
1. Neve: Gls Futárszolgálat
Adatvédelmije:
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Külső cégnek átadott adatok

Google


2. Google Adsense: használom, mint hirdető
3. Google Adwords: használom, mint hirdetőA webshop/ a
Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a
webshop/ azoknak a felhasználóknak, akik korábban már
felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen
meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb
webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat
használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat
felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és
egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt
is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://
support.google.com/analytics/answer/2700409.
Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat,
számukra nem fognak megjelenni személyre szabott
ajánlatok a webshop/.
4. google analyticsA webshop/ látogatottsági adatait a
Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi
elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
5. google_remarketing_hasznalo
Remarketing célja:
• Kosárelhagyók követése
• Emlékeztető webáruház remarketing
• Emlékeztető weblap remarketin
• Emlékeztető blog remarketing

 

Facebook
6. Hirdetések céljából
Remarketing célja:
7. Facebook kosárelhagyók
8. webshop/ facebbok remarketing emlékeztető
9. honlap emlékeztető remarketing
10.blog emlékeztető remarketing

 

 

Hírlevélküldő

Külsős hírlevélküldőt használok
Külső szolgáltatóm:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Hírlevél küldés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6.
§)
________________________________________
__________________________________
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes
személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése
módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag
akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
kifejezetten hozzájárult.
(2) * Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely
tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a
hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes
adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint
a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő
kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a
nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére
reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem
közölhető.
(4) * Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám
címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és
kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a
reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a
reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés
útján a továbbiakban nem küldhető.
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1)
bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám
címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik
fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható
át.
(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a
reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton,
mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy
a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
(7) * Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt
reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell
a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok
részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét
bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az
ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009.
október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek
tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett,
térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon
kézbesített válaszlevelet.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó
közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a
vállalkozás nevét és megjelölését.
(9) * E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést,
üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500
címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem
módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról
szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

Cookie-k, sütik kezelése

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a
következőt:
A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt
készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre
bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookieazonosítókkal,
valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás
azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek
egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal
összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának
létrehozására és az adott személy azonosítására.

Jogorvoslat

Jogorvoslat(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79.
cikk

 

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra
tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.
Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

A kártérítéshez való jog(

jog(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 82. cikk

 

(1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult.
(2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel
tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő
adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el.
(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2)
bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
(4) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az
adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
adatkezelésben, és - a (2) és (3) bekezdés alapján - felelősséggel
tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes
adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
kárért.
(5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel
összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,
jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi
adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek
azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított
feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük
mértékének.
(6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az
előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2)
bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

Referenciák

A tájékoztató elkészítése során a következő
jogszabályokat vettük figyelembe:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/
A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus
információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
(kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám
bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)